mandag 7. mai 2007

C. O. Rosenius: Hele Kristi forsoningsverk

C. O. Rosenius:
"Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse." Rom. 4, 25.

Det er dette skriftstedet Luther kaller et "knippe som sammenfatter hele den kristne tro". Derfor satte han også dette skriftstedet som overskrift over De schmalkaldiske skrifter "for det svarte til den første og viktigste artikkelen, som ingen kristen kan vike fra eller slå av på,selv om himmel og jord og alt annet styrtet sammen".

Apostelen har nøye overveiet hva han skrev her. Derfor må også vi se nøye på det. Som vi har sagt, inneholder det i en kort sum hele Kristi forsoningsverk. Særlig skal vi legge merke til den inndelingen som vi finner her.

Apostelen sier at Kristus ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Når han her stiller opp