torsdag 2. juni 2016

Billy Graham taler i Oslo.

Billy Grahams tale
på Ullevoll i Oslo 3. juli 1955. Apg. 17, 15ff.

Eg høyrde talen og møtet på NRK og noterte det eg kunne. Det var eigentleg lett. For Graham brukte korte setningar og tolken brukte tid på å omsetja. Ein Frelsesoffiser var ein svært god tolk.
Talen:
Kristi kors er porten inn til himmelen. Det er den eneste løsning. Paulus drog ut på reiser og forkynte evangeliet om Jesus Kristus, og han kom også til Aten. Det var verdens hovedstad på den tid. Her så han noe som forferdet ham, han så synd – mye synd. Han så avguder av alle slag. Bibelen lærer at Gud hater avguder. Gud er mer enn kjærlig. Gud hater synd, mest avguderi. Avguderi er den største synd. Det er avgudsdyrkelse i alle land, i England, Amerika og Norge. Vi lager ikke avguder med hendene våre, men vi har avguder. Våre avguder er ikke av tre eller metall, men vi har avguder. Mange tror på Gud, men er altfor opptatt med andre ting. Du bruker lenger tid til å lese din avis, enn å lese i Bibelen. Du bruker lenger tid til å gå på Kina enn i bønnekroken. Du har tid til alt annet, men du har ikke tid for Gud. Det er avguderi. Gud hater avguderi, dette er den verste synd. Bibelen lærer at avguderi fører til død. Folket i Aten dyrket avguder. Men Paulus talte om den levende Gud. Folket i Aten søkte fornøyelser. De lo av tanken på at Gud var rettferdig. Det er mange slike her i dag. Vi ler av Gud. Det er noen her i dag som ler og smiler av Gud. Vi har ikke tid for Gud. Vi trenger ikke Gud. Før et menneske kan komme inn i Guds rike, må det ydmyke seg. Ydmyke seg selv. Gud tar ikke hensyn til noen. Bare i ydmykhet kan en komme til Gud.

Nå begynner folk igjen å tro at Gud er til. I Aten kom Paulus til et alter der det stod: «Til en ukjent Gud.» Nå er jeg kommet for å fortelle om denne Gud. Mange tror på Gud, men de kjenner ikke Gud. Han er ikke ved din side og hjelper. Han lever ikke i din sjel. Han er ikke din hjelper hver dag. Han lever ikke i din sjel. Du tror på Gud. Man kan ikke tilintetgjøre seg selv. Bibelen lærer at sjelen har en sykdom. Sjelen skal utelukkes fra Gud på grunn av denne sykdom. Denne sykdom er synd. Gud gav oss de ti bud. Bryt dem og du vil dø. Alle har vi brutt budene, vi er alle syndere. Men synd er noe mer enn dette.

Guds ære er Kristus. Synden har satt et skille mellom sjelen og Gud. Gud kan ikke ha synd, han vil ikke ha synd. Denne synd er det som har satt et skille mellom deg og Gud, mellom din sjel og Gud. Hva skal vi så gjøre med dette? Kristus Jesus kom for dette. Han kom for å bringe forlik mellom deg, din sjel og Gud. Du lengter etter fred, lykke og glede i livet. For å finne det, griper noen til sterke drikker, eller andre ting for å finne det. De vil aldri finne den! – Hvorfor? – Fordi sjelen er skapt i Guds bilde. Og derfor kan intet annet en Gud tilfredsstille sjelen. Den finner ikke fred noen steder. Noe må gjøres. – Er det noe som kan helbrede synd? For sykdom får man en sprøyte eller vaksine. Er det noen sprøyte, vaksine eller noen medisin for synd?

Jesus Kristus kom for dette. Han er den sprøyten eller vaksinen som hjelper mot synd. Han ble tornekronet og døde på korset. I det øyeblikk led Jesus Kristus for oss. Og der han henger har han den ene hånd opprakt til Gud, og den andre strekker han ned til menneskene. Han danner et bindeledd mellom Gud og mennesket.

Han stod opp igjen fra graven. Han lever, han lever nå. Halleluja! Han er tilstede her i dag. Og her kan han tilgi synd. Men han vil gjøre noe mer enn det. Han kan gi deg et nytt hjerte, en ny natur. Du blir et nytt menneske. Og Jesus kan røre ved ditt liv i dag. Du kan få den vaksinen som helbreder synd. Men han gjør enda noe mer for oss. Han tar oss opp i sin familie, vi får eie barnekårets rett. Han gir oss evig liv. Vår sjel går til himmelen.

Men dette er ikke nok. Gud har gjort sitt, frelsesverket er ferdig ved Kristus. Men hva er det vi skal gjøre? Omvende oss. Dette er en ordre, et bud fra Jesus. Det var Jesus som sa det. Har du omvendt deg? Er der tvil i din sjel? Du må erkjenne at du er en synder, det er ikke lett. Mange er gode mennesker, men er fremdeles syndere. Kom nå fram. Stå opp fra din plass, fa synden. Men omvendelse er noe mer. Du skal vende deg bort fra synden. Det vil koste deg noe. Men du må forvandles. Er du rede til at Kristus kan forvandle deg?
Kristus kom. Han kan! Når du forlater stadion her, vil Kristus følge deg. Du må motta Kristus i ditt hjerte. Mange tror på Kristus. Men det er ikke nok, du må motta ham. På flyplassen i New York står et fly klar til start for London. Startsignal går, og de roper at flyet skal gå. Men jeg står og prater med noen andre. Jeg går ikke om bord. Jeg skulle vært med, men jeg går ikke om bord. Til slutt går flyet, men jeg er ikke med. Det er ikke nok å tro på Gud (at der er en Gud), du må motta ham.

Jeg vil be deg om å ta imot Kristus i dag. Du må leve for Kristus hver dag, på kontoret, arbeidsplassen, på fabrikken etc. Du må sette ut i livet de kristne prinsipper. Les Bibelen hver dag. Les den. Gud vil tale gjennom den. Be, og han vil svare deg. Vitne. Vinne andre med. Noe mer: Gå inn i en menighet, vær trofast. Er du rede til å ta imot Kristus? Du må gi ditt liv til Kristus nå. Du ser kanskje: Jeg forstår ikke alt i Bibelen. Ved tro skal vi se det, og ta imot Kristus.  Ved tro.

Det er hva du har å gjøre. Han vil gi deg alt med seg. Satan vil skape vanskeligheter. Du blir et nytt menneske. Paulus ble også det. Noen vil spotte dette. Mange smiler også i dag. Og noen vil utsette saken, vente. Og det er en farlig stilling. Men noen vil svare ja og ta imot Kristus. – Vil du gjøre det i dag? Nå er det din anledning. Kom fram. Det er et vitnesbyrd. Vær stille, kom i ærbødighet.

(Og de kom. Mange kom!)