torsdag 3. mai 2007

C. O. Rosenius - svensk predikant: Av nåde - ved tro

Carl Oluf Rosenius
ble født i 1816 i Västerbotten i Sverige, og døde 1868, 52 år gammel. Likevel ble han redskap til en av de største vekkelser i Sverige og fikk stor innflytelse i Norge og Danmark. Han redigerte bladet "Pietisten" der han skrev en mengde gode oppbyggelige artikler, og han skrev bl.a. en lang serie over hele Romerbrevet. Artiklene er senere samlet i bøker. Husandakatsboken og boka Veiledning til fred har vært mye brukt i vårt land. Flere av dem kan man kjøpe i norsk oversettelse, bl.a. ved Hermod Hogganvik, Mandal. Her har vi bare plass til små utdrag og andakter.

Carl Oluf Rosenius:
Av nåde – ved tro.
Ef. 2, 8.

Tusener av mennesker har undret seg over at det lille ordet ”tro” har fått så stor plass i Bibelen. Og at vår frelse skal være så nøye knyttet til troen. For mange er det blitt til anstøt og forargelse. Men som en ”anstøtssten og en klippe til fall” står ordet der, fast og urokkelig og grunnet i Guds evige råd til vår frelse.

Gud har fra evighet av besluttet det og åpenbart det i sitt ord, at hans enbårne Sønn skal ta på seg hele frelsesverket, og at vi skal få frelsen som en gave. Vi behøver altså ikke å gjøre noe som helst for å fortjene den eller bli verdig til å få den. Vi skal bare ta imot den som den er: en gave som vi får fritt og for ingen ting. –

Men denne gaven blir tilbudt oss ved ord og løfter. Og derfor kan vi ikke ta imot den på noen annen måte enn ved tro. Den frelsende tro er å ta imot gaven slik den blir tilbudt oss. Gud gir den som gave, og vi må ta imot den som en gave. Den blir tilbudt oss ved ord, og vi må derfor ta imot den i tro. Det eneste vi skal gjøre er å ta imot.

Er nådegåva gjeven, då er det ikkje eg
som henne skal med strev og møda finna. –
Og når du alt er nådig, då kjem mitt strev for seint…
(L. Sandell).

Ingen kommentarer: