onsdag 9. mai 2007

Billy Graham: Dine problem

Vi vet alle at verden har forandret seg radikalt etter år 1900. Også i de aller siste årtiene har vi vært vitne til en sosial revolusjon. Moter, språk, skikker, sosiale forhold og tusen andre ting har blitt annerledes i de siste årene. Før dro vi ned til havnen for å se skipene komme inn, nå drar vi til flyplassen og ser flyene komme ned. Før v ar det telegrafen, nå er det fjernsynet. Men med alle våre framskritt har ikke mennesket løst menneskeslektens hovedproblemer.

Tre hovedproblemer står uforandret. Disse tre problemene har plaget menneskene gjennom hele deres mange tusenårige historie, og plager dem til denne dag.

SYNDEN
har ikke forandret seg. Menneskene har forsøkt å forandre dens navn. Vi har satt nye merkelapper på giftflasken. Vi har forsøkt å forbedre den gamle fordervede menneskenaturen, men synden har ikke forandret seg. Menneskene er syndere fremdeles, og syndens følger er nå som før sykdom, skuffelse, fortvilelse, desillusjonering og fortapelse.

SORGEN
har ikke forandret seg. Da Adam og Eva med hjertet fylt av sorg sto og så på Abels livløse legeme etter at han var myrdet av Kain, da begynte den uendelige lenke av sorg som fyller menneskene. Sorgen er det universelle språk i verden i dag. Krigens største tragedie blir sjelden omtalt på førstesiden i avisene. Det er den personlige knugende sorgen som rammer den enkelte soldat og den enkelte sivile kvinne og mann.

DØDEN
har ikke forandret seg. Menneskene har forsøkt å forandre dens utseende. Vi legger de avsjelede legemer i "skrin" i stedet for i vanlige kister. Vi forsøker å pynte opp begravelsene, men uansett hva vi kaller døden, eller hvordan vi utsmykker den, så er døden en virkelighet, hard, grusom og uforandret.

Disse tre problemene utgjør menneskehetens historie. Fortiden er full av synd, nåtiden er full av sorg, og døden er det eneste vi med sikkerhet vet skal møte oss i framtida. For vanlige mennesker er dette temmelig håpløst, når de begynner å tenke på det.

Men la meg likevel reise en håpets regnbue i ditt hjerte. Det er bevist millioner av ganger at Jesus Kristus kan løse disse tre problemene i ditt liv. Det er et ord i Hebr. 13, 8 som lyder slik: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." Ordet "i går" betyr i dette verset fortida - da han var på jorden. Ordet "i dag" betyr nå, nåtida - når han er i himmelen. Og ordet "til evig tid" ser inn i framtida - når han skal komme igjen til jorden og herske. I går, i fortida da han var på jorden - gjorde han soning. Han gjorde soning for din synd, for din fortid. I dag, nå, i himmelen, er han er talsmann, som går i forbønn for dem som setter sin lit til ham. I morgen, i framtida - kommer han igjen og skal være Kongenes Konge og Herrenes Herre.

Andre ting forandrer seg, men Kristus forandrer seg aldri. Vi lever i nådens tid hvor Gud sier at den som vil, kan komme og ta imot hans Sønn. Hva du har gjort i fortida kan utslettes av vår Herre Jesus Kristus. Som din Frelser kan han bære - og har båret - ditt syndeproblem. Han kan fylle alle dine behov, bære hver byrde og løse hvert problem. Som den kommende Konge gir han deg håp. La han fri deg fra straffen for dine tidligere synder. La han fri deg fra de farer som akkurat nå truer deg. La han fri deg fra frykten for framtida.

"Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst," Rom. 10, 13.

- Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Apg. 16, 31.

Ingen kommentarer: