onsdag 21. mai 2008

Guds Ånd og vi.

Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. 1. Mos. 6, 3.
Av C. G. Finney (amerikansk vekkelsespredikant på 1800-tallet.
(Disposisjon oversatt fra engelsk utgave i The Sermon Outline Bible, vol. 1, v/ NDH.)

I. Hva betyr dette: Min Ånd skal ikke alltid streve med menneskene? Det innbefatter:
1) at Ånden noen ganger strever med mennesker; og
2) at menneskene står imot Ånden.

II. Hva betyr det ikke at Ånden strever? Det er ingen fysisk kamp eller anstrengelse. Det er ingen strid mot våre legemer.

III. Hva betyr det da at Ånden strever? Det er at Gud arbeider på menneskets sinn, setter sannheten fram for ham, overbeviser og overtaler menneskene.

IV. Hvordan viser det seg at Ånden strever med et menneske?
1) Når et menneske blir mye opptatt av sin sjel.
2) Når noen blir overbevist om sin synd.
3) Når man blir dømt (i samvittigheten) for sin store skyld og synd.
4) Når de ser dårskapen i å søke frelse på andre måter enn ved Kristus alene.

V. Hva betyr det at Ånden ikke strever til evig tid? Ikke at han for en periode vil dra seg tilbake fra menneskene, men at han vil dra seg bort fra det menneske det gjelder. Der er en grense for det Ånden gjør for hver synder. Ved et eller annet tidspunkt når den det og forlater vedkommende.

VI. Hvorfor vil Ånden ikke lenger arbeide?
1) Fordi det ikke vil gjøre synderen noe godt.
2) Fordi synderen synder med vilje når han står Ånden imot.
3) Fordi der er et punkt når det ikke lenger nytter.

VII. Konsekvensene av at Ånden ikke lenger arbeider med et menneske.
1) Hjertet blir mer forherdet.
2) En inntørket og forherdet samvittighet.
3) En sikker dom.

Ingen kommentarer: